Basisprincipes

Ik zet mij er volledig voor in om succesvol te kunnen bijdragen aan een geslaagd feest. Om op de dag zelf te kunnen genieten van een heerlijke, ontspannen sfeer, is het goed vooraf een aantal zaken geregeld te hebben. Dat wordt geregeld bij het plaatsen van de boeking. Wat houdt het plaatsen van een boeking eigenlijk in?

Het boeken van een optreden houdt in:

 1. Dat mijn opdrachtgever mij verzoekt op een bepaalde plaats, tijd en datum een optreden te verzorgen
 2. Dat mijn opdrachtgever mij verzoekt deze tijd en datum daarvoor gereserveerd te houden (andere aanvragen voor deze tijd en datum worden vervolgens afgewezen).
 3. Dat alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht.
 4. Dat de overeengekomen gage binnen 7 dagen na reserveringsdatum giraal wordt voldaan, tenzij om praktische redenen een andere regeling is getroffen (zie toelichting hieronder)

In de overeenkomst m.b.t. het optreden staan een aantal basisprincipes vermeld:

Totaalprijs en speelduur van het optreden
De overeengekomen totaalprijs zal niet veranderen indien de artiest minder heeft opgetreden dan afgesproken als gevolg van tijd ingedeeld voor toespraken, sketches, etcetera verzorgd door de opdrachtgever en zijn/haar gasten.


Anti-rookbeleid
De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat er, tijdens het optreden en tijdens opbouwen/afbouwen van apparatuur, een geheel rookverbod van toepassing is in de ruimte waar het optreden plaatsvindt. Deze regeling is ook van toepassing in geval van (afgesloten) tentlocaties e.d. Enkel in geval van optredens die plaatsvinden in de openlucht mag worden afgeweken van deze regeling.


Taken van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient de zaalbeheerder op de hoogte te stellen van de aankomsttijd van de artiest.
 2. De opdrachtgever doet er goed aan met de zaalbeheerder overeen te komen dat deze de artiest, vanaf het moment van aankomst op de locatie, in de gelegenheid stelt de voor het optreden benodigde werkzaamheden te verrichten (opbouwen en afstellen van geluidsapparatuur, omkleden). De artiest zal anders mogelijk niet op tijd gereed staan voor het optreden.
 3. De opdrachtgever doet er goed aan overeen te komen met de zaalbeheerder dat er, tijdens het optreden van de artiest (inclusief de pauzes) geen sprake zal zijn van hinderend omgevingsgeluid (muziek vanuit nabij gelegen zalen of aangrenzende terrassen, luid motorisch geluid van bijvoorbeeld een aggregaat, etc).

Annulering en afkoopsom

Het akkoord gaan met de schriftelijke overeenkomst van opdracht (per e-mail) is niet geheel vrijblijvend. Het betreft een principekwestie en beide partijen verklaren akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

 1. De overeenkomst van opdracht betreft een werkrelatie tussen opdrachtgever en artiest. De artiest gaat ermee akkoord zijn beschikbaarheid te zullen reserveren voor de betreffende datum/tijd op verzoek van de opdrachtgever. Andere boekingsaanvragen, van andere opdrachtgevers, voor deze datum/tijd worden door de artiest afgewezen. Ook als dat optredens betreft tegen een hogere verkoopwaarde.
 2. De opdrachtgever dient er op te kunnen vertrouwen dat de artiest de met hem/haar gemaakte afspraken respecteert. De artiest dient er op te kunnen vertrouwen dat de opdrachtgever de toegezegde werkrelatie en de daarmee samengaande financiële aspecten respecteert.
 3. Mocht de opdrachtgever deze overeenkomst, na schriftelijk akkoord (ook akkoord per e-mail), voortijdig annuleren (al is dat slechts 1 dag later), dan zal de afkoopsom € 200,- incl. 6% BTW zijn. Deze regeling is ook van toepassing indien op initiatief van de opdrachtgever, na het schriftelijk akkoord voor de opdracht, de datum van optreden wordt gewijzigd naar een datum waarop de artiest niet beschikbaar is.
 4. Mocht de artiest verhinderd zijn om het optreden te verzorgen na betaling door de opdrachtgever, dan zal hij direct 125% van het reeds betaalde bedrag terugbetalen aan de opdrachtgever of, indien gewenst door de opdrachtgever, er voor zorgdragen dat, zonder verhoging van de totaalprijs en in overleg met de opdrachtgever, een passende muzikale vervanging zal worden geregeld.